top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

A Fotin Kft., mint a fotin.hu honlap tulajdonosa kijelenti, hogy Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi CXII.) törvény, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok (1992. évi LXIII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően jár el, minden személyes adatot véd és titkosan kezel, azokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

A személyes adatok a megkeresések utáni ajánlattételekhez, megrendelések teljesítéséhez, azok szállításának 
lebonyolításához szükségesek, azokat harmadik fél részére nem adjuk ki, kivéve, ha írásos vállalásunk teljesítésekor megrendelőnk egy harmadik fél bevonásával kéri a megbízásával kapcsolatos szállítási vagy egyéb szolgáltatás teljesítését.

Megrendelőink, üzleti partnereink hozzájárulnak ahhoz, hogy a fotin.hu weboldalon keresztül hozzánk eljutott személyes adatokat a fent meghatározott cél érdekében tároljuk és a jogszabályokat szigorúan betartva kezeljük.

A megrendelő az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja, továbbá írásban kérheti személyes adatai anonimizálását, módosítását és végleges törlését.
Fotin Kft.
kapcsolat
bottom of page